واحد نمونه سالهای 96 و97و98و99 اتحادیه قالیشویی

تقدیرنامه سال 99

تقدیرنامه سال 98

تقدیرنامه سال 97

تقدیرنامه سال 96